"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 08-10-2018

Toevoegen aan Favorieten

 

 

Nieuws - Agenda

 

Afkondigingen en liturgie van de diensten 14-10-2018

 

 

 

AGENDA

Dinsdag (wekelijks) 18.30 uur Follow Me

Dinsdag (wekelijks) 19.15 uur Follow Me Next

Woensdag 17 okt-- 18.30 uur verzoekplatenprogramma

Zondag 28 okt na de avonddienst - zanguurtje

Vrijdag 26 okt------- 14:30 uur verkoopdag ’s middags

-------------------------19:00 uur verkoopdag ’s avonds

Zaterdag 10 nov v.a. 11.00 uur activiteiten rondom najaarsconcert- De Herberg

 

 

 

@page margin: 2cm } p {

ma

 

Beste ouders ,

Graag willen we jullie, ouders met kind(eren) tussen 0 en ± 20 jaar, uitnodigen voor een avond over het thema jeugd en kerk. Deze avond hopen we te houden op woensdagavond 31 oktober om 20.00.

 

Op deze avond willen we graag, onder het genot van een hapje en een drankje, met jullie van gedachten wisselen over  hoe we de jeugd de feeling met de kerk kunnen laten houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen en jongeren over 10 of 20 jaar bij het woord Kerk niet denken aan dat stenen gebouw aan de dijk, maar dat ze met veel plezier terugkijken op een plek waar ze een leerzame, gezellige tijd hebben gehad met veel saamhorigheid.

Hoe bereiken we dit, wat is de verantwoordelijkheid van “de Kerk” en wat van ons als ouders?

 

Graag willen we hierover met elkaar  in gesprek op deze avond onder begeleiding van Leantine Dekker  van de HGJB.

Noteer dus alvast in je agenda: woensdag 31 oktober om 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Iedereen krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

 

Namens de Kerkenraad,

Peter Hobo
Jeugdouderling

rgin-botom: 0. 25cm; line-height: 115}

 

Bestelformulier

 


Kerkdiensten

Zondag 14 oktober 2018

09:30 uur: Ds. P.G.I. v.d. Berg - Asperen

--------------Aanvangslied: Weerklank Ps. 46: 1 en 4

18:30 uur: Ds. J. Ouwehand - Vianen

--------------Aanvangslied: Weerklank Ps. 44: 1 en 2

1e collecte: Hulp vervolgde christenen

2e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking


Woensdag 18 oktober 2018

15:00 uur Dienst in Woon- en zorgcentrum Avondlicht

verzorgd door de Gereformeerde kerk


Zondag 21 oktober 2018

09:30 uur: Ds. A.C. de Kruijf - Rijssen

--------------Aanvangslied: Weerklank Ps. 46: 2 en 4

18:30 uur: Ds. B.J. v.d. Kamp - Harderwijk

--------------Aanvangslied: Weerklank Ps. 45: 1 en 2

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking


Verhaal van de Zondagsschool .

14 okt: Lezen: Openbaring 5: 6-14; Christus opent de boekrol

---------Zingen: Weerklank Psalm 46: 4

21 okt: Lezen: Openbaring 7: 9-17; Christus brengt de gelovigen thuis

----------Zingen: Weerklank Psalm 46: 4


 Kinderoppas:

14 okt: Corrie Hobo en Jos

21 okt: Marleen Ruitenburg en Bertie


 

 

 

Schoonmaakrooster

15 t/m 19 okt: Carolien Boogert en Helma van Mourik


 


Bijbel lezen

 

Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. ---
In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat
en wat God tegen mensen zegt.

Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken...........lees meer

 

Ga naar Homepage of kerkdiensten beluisteren of Onder de terebint

Test---