"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 07-02-2016

Toevoegen aan Favorieten

 

 

Bijbel lezen

 

Voor een christen is de Bijbel het belangrijkste boek. ---
In de Bijbel lezen we hoe God met mensen omgaat
en wat God tegen mensen zegt.

Er wordt in de kerk uit de Bijbel gelezen, op de zondagsschool, op de clubs en bij de kringen. Maar heel belangrijk is het om ook persoonlijk, thuis, uit de Bijbel te lezen en de tekst op je in te laten werken...........lees meer

 

Nieuws - Agenda

Activiteitenboekje 2016-2017


AGENDA

Woensdag 8 feb         18:30u             Uitzending kerktelefoon
Vrijdag 10 feb            19:30u             Dorcas zangavond
Dinsdag 14 feb           20:15u             Groeien in geloof
Woensdag 15 feb       20:00u             Cursus geloven met het hart 2
Dinsdag 21 feb           20:15u             Nieuwe lidmatenkring
Woensdag 22 feb       18:30u              Uitzending kerktelefoon
Donderdag 23 mrt      20:00u             Gezamenlijke ontmoetingsavond

 

 

Bestelformulier


Kerkdiensten

Donderdag 9 februari                                                         
15:00 uur:        Ds. G.J. Mink, dienst in WZC Avondlicht

 

Zondag 12 februari                                                             
10:00 uur:        Ds. J. van Dijk, Zeist
                        Viering Heilig Avondmaal
                        Introïtuslied: Ps. 36: 1, 3
15:00 uur         Ds. J. van Dijk, dienst in WZC Avondlicht
                        Voortgezette viering Heilig Avondmaal
18:30 uur:        Ds. A. van Zetten, Bruchem – Kerkwijk
                        Dankzegging Heilig Avondmaal
                        Introïtuslied: Ps. 37: 15, 16
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Avondm.coll.:   Project 1027 GZB t.b.v. kansarme jongeren in Rwanda
Uitg.collecte :   Pastoraat en prediking

 

Zondag 19 februari                                                             
10:00 uur:        Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
                        Bediening Heilige doop
                        Introïtuslied: Ps. 38: 15, 16
18:30 uur:        Ds. C. van de Scheur, Veenendaal
                        Introïtuslied: Ps. 39: 7, 8
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte :  Pastoraat en prediking

 

Lied en verhaal van de Zondagsschool

12 feb:             Matt. 5: 17-26; Jezus legt de wet uit
19 feb:             Matt. 6: 25-34; Laat je leven niet bepalen door zorgen

 

Kinderoppas: 

12 feb:             Gea, Wion en Jevi van Os
19 feb:             Wietske van Mourik en Annette Blom

 

Schoonmaakrooster

13 t/m 17 feb:  mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
20 t/m 24 feb:  mw. Kruis, mw. Van der Weerd

 

Ga naar Homepage of kerkdiensten beluisteren of Onder de terebint

Test---