"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en activiteiten

Toeleven naar 1 maart
We leven als gemeente toe naar zondag 1 maart. Die dag mag dominee Roseboom aan onze gemeente worden verbonden. Dat zal D.V. gebeuren in de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur), die wordt geleid door dominee H. Roseboom uit Kesteren, de vader van 'onze' dominee Roseboom. De intrededienst waarin dominee Roseboom voor het eerst voorgaat als predikant van onze gemeente begint om 15.00 uur. Twee feestelijke diensten, waarvoor u als gemeente uiteraard van harte bent uitgenodigd! (wat overigens geldt voor alle kerkdiensten, het hele jaar door.)
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen, om alles in goede banen te leiden. Mogelijk wordt nog een beroep op u gedaan, we hopen dan op uw medewerking.

Op zondag 23 februari nemen dominee en mevrouw Roseboom afscheid in Oudega. Dinsdag 25 februari hopen ze in Herwijnen te arriveren.

 

Verkiezing ambtsdragers
Tegen de benoeming van diaken A. van der Meijden (Nieuwe Steeg) tot ouderling zijn geen tegenkandidaten ingediend. Dat betekent dat de heer Van der Meijden zijn benoeming aanvaardt en bevestigd zal worden als ouderling. Een datum daarvoor is nog niet bekend.
Door de benoeming van Van der Meijden ontstaat een vacature diaken. Gemeenteleden kunnen voor de invulling hiervan namen indienen bij scriba D. de Joode, Lunet 18 in Vuren. Dat moet schriftelijk en ondertekend en mag ook per email. Indienen kan tot uiterlijk maandag 3 februari, 20.00 uur.
Als geen namen worden ingediend, kan de kerkenraad rechtstreeks gaan benoemen.

De heer C. de Jong (Waaldijk, Vuren), die ook is benoemd tot ouderling, heeft zijn benoeming in overweging tot 29 januari.

 

Geboorte

Op donderdag 2 januari is geboren, Boaz Martinus Hendrik Roseboom, roepnaam Boaz.

Boaz is de zoon van dominee en mevrouw Roseboom,  onze toekomstige predikant.

 

Pastorale hulp:

 

 


 

Home