"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

24 november

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie.  De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

Diensten
Vanavond
18.30 uur: proponent T.J. Lucas (IJsselmuiden)

Diensten van volgende week zondag, DV 15 december
10.00 uur: ds. K.E. Schonewille (Waardenburg)
18.30 uur: ds. J. Holtslag (Giessen-Nieuwkerk);
aansluitend aan de dienst van volgende week zondagavond hopen we weer een zanguurtje te houden.

 

Winterwerk
Morgenavond zijn alle jongeren weer van harte welkom bij Follow Me en Follow Me Next.
Maandagavond is er ook weer Bijbelgesprekskring; aanvang 20.00 uur.

 

Kerststerren
De vrijdag gehouden kerststerrenactie heeft netto opgebracht 2.233.90 euro. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige resultaat, heel hartelijk bedanken. En dan met name de verkopers, die regen, wind en kou hebben getrotseerd om de planten te verkopen.

 

Kerstaktie
Bij de ingang van de kerk ligt in een intekenlijst voor het rondbrengen van de kerstattentie, in een wijk van ongeveer 20 à 30 adressen. De pakketten kunnen worden afgehaald op zaterdag 14 december van 10 tot 11 uur in het kerkelijk centrum. De week daarna kunnen ze worden weggebracht. Helpt u mee om de attenties in alle wijken rond te kunnen brengen? Alvast bedankt voor uw medewerking namens de evangelisatiecommissie.

 

Oefenen zondagsschool
De kinderen van de zondagsschool oefenen volgende week zondag na de morgendienst het programma voor hun kerstviering. Na ongeveer een uurtje kunnen ze weer opgehaald worden. Voor de ouders is er in de tussentijd koffie in het kerkelijk centrum.

 

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: ds. C. van de Scheur (Eemnes)

Lied 102 vers 1 en 3. (WK) Introïtuslied
Lied 121: 1 en 2 (WK)   God is in ons midden...
Ps. 86: 3a en 4b
Gez B: 1, 2 en 3
Ps. 108: 1
Ps. 145: 1 en 3 (WK)

Schriftlezing: Lukas 1: 26-38 / tekst vrs. 29, 34 en 38 

 

Avonddienstdienst

Voorganger: proponent T.J. Lucas (IJsselmuiden)

Ps. 118: 1 en 6 (WK) Introïtuslied
Ps. 97: 6
Ps. 150 1 (WK)
P. 68: 1 en 2
Ps. 89: 8
Lied 173: 1 t/m 4 (WK)

Schriftlezing: Genesis 3: 1 t/m 15


Homepage