"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

18 augustus

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.   

Diensten

Diensten van volgende week zondag, DV 25 augustus
9.30 uur: dr. M. van Campen (Ede) In de dienst van volgende week zondag hopen we dhr. Ruud Baas in de bediening te stellen van kerkelijk werker.
18.30 uur: ds A. Slingerland (Klundert)

Zieken
Mevrouw Wil den Besten (Boutlaan) is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een heupoperatie

Onderhoud dak
De werkzaamheden aan het dak gaan komende week beginnen.
Eerst zullen de steigers gebouwd worden zodat het vervangen van het dak kan gaan aanvangen

 

Ochtendwandeling

De ochtenddienst van 1 september is een gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk. Dit is de dienst afsluiting van de bijbelspelweek.
Aansluitend aan deze dienst wordt er samen met de gereformeerde kerk een ochtendwandeling georganiseerd.
We vertrekken direct na het koffiedrinken na de dienst. Er zullen een aantal inwoners van Avondlicht met ons meegaan. De wandeling zal daarom niet al te lang worden en zeer geschikt voor minder valide gemeenteleden en gezinnen. We vinden het erg leuk als u en jij meeloopt!
We gaan nu zingen als aanvangslied, uit Weerklank Psalm 75: 1+ 6 .

Namens de kerkenraad wens ik u en jullie, hier in de kerk en elders, een gezegende dienst.

 

Overlijden

Op woensdag 14 augustus is overleden, op de leeftijd van 92 jaar, Wimke van Santen-van Hemert. Mevrouw Van Santen woonde onder ons in Zorgcentrum Avondlicht. Er is gelegenheid tot condoleren maandag van 19.30 tot 20.30 in dorpshuis de Poort. De begrafenis heeft plaats dinsdag 20 augustus op de  algemene begraafplaats aan de peperstraat. Voorafgaand hieraan wordt om 11.00 uur een afscheidsdienst gehouden in dorpshuis de Poort, die wordt geleid door dhr. R. Verkaik.

We zullen de rouwdragende familie straks opdragen in de voorbede

 

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Prop. J.J. de Haan - Woerden

Ps. 75: 1 en 6 (WK) (aanvangslied)
Lied 6: 1 en 4 (WK)
Ps. 50: 4 (WK)
PS. 80: 9, 10 en 11
Ps. 77: 6 en 8
Ps. 78: 1, 2 en 3

Schriftlezing: Zach. 1: 1 - 6
Tekst vers 3


Avonddienst

Voorganger: Ds. . P. Vermaat - Veenendaal

Ps. 103: 1 en 3 (WK) (Aanvangslied)
Ps. 121: 1 en 2 (WK)
Ps. 124: 1
Ps. 122: 1 en 3
Ps. 134: 2 en 3
Lied 356 1, 2, 3 en 4 (WK)

Schriftlezing: Hand. 8: 26 - 39
Tekst vers 39bHomepage