"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

 

Zondag 18 maart

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden op website geplaats na de diensten.
De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is voor World Vision, de  tweede voor het werk door de kerkrentmeesters; aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

 

Diensten

Diensten volgende week zondag, DV 25 maart
10.00 uur: ds M.F. van Binnendijk (Rotterdam)
18.30 uur: ds A. de Wit (Besoyen)

 

Zieken
De heer Arie van de Bijl van de Molenkamp moet maandag een operatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Mevrouw Willy van Boggelen- de Jongh, eveneens van de  Molenkamp, heeft een aantal dagen in het Beatrixziekenhuis gelegen. Ze woont inmiddels in woon- en zorgcentrum Avondlicht.

 

Geboorte
Op zaterdag 17 maart is geboren Sven Pippel. Sven is de zoon van Arnold en Miranda Pippel- van Baalen, Meikampgraaf 6 in Hellouw. We zullen Sven en zijn ouders straks opdragen in de voorbede.

 

Winterwerk
Dinsdag zijn de jongeren weer welkom bij Follow Me en Follow Me Next.

 

Verzoekplatenprogramma
Komende woensdag, 21 maart is er een uitzending van het verzoekplatenprogramma. Het begint om 18.30 uur.

 

Doopaangifte
Ouders die hun kind of kinderen willen laten dopen, kunnen dat tot uiterlijk woensdag 28 maart melden bij scriba Dirk van Arkel, Molenkamp 7 in Herwijnen. Bellen of mailen mag ook. Zie ook het komende kerkblad.

 

Liturgie
Ochtend

Voorganger: Ds. Donken, Renswoude

Psalm 2: 3 en 4 (WK) (Aanvangspsalm)
Psalm 139: 1, 4
Psalm 48: 6
Weerklank Psalm 69: 3, 4
Psalm 25: 3, 4
Weerklank Lied 149: 1, 2 en 4

Schriftlezing: Lukas 22: 54-62
Tekst voor de preek: vers 61a

 

Avond

Voorganger:Ds. Hogenhout, Meteren/Es

Ps. 3: 1 en 2 (WK) (Aanvangspsalm)
Ps. 23: 1 en 3
Ps. 25: 3
Ps. 139: 1 en 2
WeerKlank lied 148 vers 1 t/m 4 (’t is middernacht en in de hof)
Ps. 105: 3
Schriftlezing: Luk. 22: 39-46

 

Homepage