"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

21 april

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is de Paascollecte en aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

Diensten
Volgende week zondag, DV 28 april
9.30 uur: dhr R. Verkaik (Hardinxveld-Giessendam); afsluiting winterwerk, met medewerking van verschillende gemeenteleden.
18.30 uur: proponent J. IJzerman (Hardinxveld-Giessendam); aansluitend aan de dienst van volgende week zondagavond hopen we weer een zanguurtje te houden

Zieken
Mevrouw Jo van Os (uit Haaften) verblijft nog in het ziekenhuis.

 

Follow Me en Follow Me Next
Ivm de meivakantie is er geen Follow Me en Follow Me Next. Na de vakantie komen de jongeren nog één keer bij elkaar. De datum is nog niet bekend.

 

Rommelmarkt
Komende zaterdag, op Koningsdag, hopen we weer de jaarlijkse rommelmarkt te houden, van 9.30 tot 14.00 uur op het terrein van de familie Van Arendonk aan de Achterweg 57. We rekenen uiteraard op uw komst.
Mensen die nog niet zijn benaderd om vrijdagavond te komen assisteren bij de opbouw, maar toch graag een handje willen helpen zijn van harte welkom. De opbouw begint vrijdagavond om 18.30 uur.

 

Paasgroetenactie Friedensstimme
Bij het uitgaan van de kerk worden u door de zendingscommissie lectuur- en Bijbelpakketten aangeboden, de bekende Paasgroetenactie van stichting Friedenstimme. Deze pakketten zijn ter verzending aan vervolgde christenen in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
Het zou fijn zijn als u zo’n pakket mee wilt nemen om te versturen en op deze manier bij te dragen aan het verspreiden van Gods Woord.
Het verzenden van een lectuurpakket kost € 8,70; het versturen van een bijbelpakket € 15,40.

 

 


 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Dr. M. van Campen, Ede

Liturgie


Avonddienst

Voorganger: Ds. G. Mulder, Kootwijk

Aanvangslied: Weerklank Ps. 85: 1 + 4
Votum en groet
Ps. 118: 13 + 14
Geloofsbelijdenis
Weerklank lied: 186: 1
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20: 1 t/m 18; (Tekst Preek: Johannes 20: 16 t/m 18)
Weerklank Ps. 30: 1, 3 + 7
Prediking
Ps. 31: 5 + 17
Gebed
Ps. 56: 6
Zegen

 

 


Homepage