"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

16 juni

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn drie collecten. De eerste is voor de IZB, de tweede collecte is voor het werk door de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

Diensten

Donderdag 20 juni
15.00 uur: dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht, ditmaal verzorgd door de Gereformeerde Kerk. Ds Van den Berg uit Asperen hoopt de dienst te leiden.

Diensten van volgende week zondag, DV 23 juni
9.30 uur: ds J.E. de Groot (Ede). In de dienst van volgende week zondagochtend hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Romy van Baalen, dochtertje van Martin en Lia van Baalen (Gasthuisweg).
18.30 uur: ds J. Vis (Meerkerk).

 

Zieken
De heer P. van der Meijden (Meidoornlaan) is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. Zijn situatie is zorgelijk.

We dragen in de voorbede ook op mevrouw Nel Hijkoop-Maat (Bloklandweg), die een zware tijd mee maakt vanwege haar ziekte en  behandelingen.

Huwelijksjubileum
Arjo en Aline Hobo- van de Hoef (Wilgenlaan) hopen morgen, maandag 17 juni, te gedenken dat ze 25 jaar getrouwd te zijn. We zullen het echtpaar Hobo en hun kinderen straks opdragen in de voorbede.

Eindexamens
In de voorbede dragen we alle jongeren die de afgelopen week zijn geslaagd voor hun examen, maar ook hen die een herexamen hebben of wellicht zijn gezakt.


 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. A. Jonker, Putten

Aanvangslied: Psalm WK 118: 1 , 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Weerklank 232 : 1 , 3
Tien geboden en samenvatting
Zingen: Weerklank 295 : 12
Gebed om Gods zegen
Schriftlezing: Jeremia 31 : 31-34
2 Kor. 3
Zingen: Psalm 119 : 3 , 17
Tekstlezing: 2 Kor. 3 : 17
Verkondiging
Zingen: Psalm 86 : 6
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Psalm 108 : 1, 2
Zegen van de HEERE

Avonddienst

Voorganger: Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen

Aanvangslied Ps. 93: 1, 2 en 3. (WK)
Ps. 56: 6,
Ps. 150: 1, 3,
Ps. 98: 4,
Gez. 212: 1, 2, 4, 6,
Ps. 4: 3 (Wk).
Schriftlezingen: 1 Kor. 15: 50-58 en I Thes. 4: 13-18.

                    


Homepage