"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

 

zondag 20 mei 1e Pinksterdag

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege actualiteit op website geplaats ná de diensten.
De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. 

Collecten
Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is de Pinksterzendingscollecte, de tweede voor het werk door de kerkrentmeesters; aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.

Diensten

Diensten volgende week zondag, DV 27 mei
9.30 uur:  ds E. van de Poel (Schoonrewoerd). In de dienst van volgende week zondagochtend hopen we de heilige doop te bedienen aan Sven Pippel, zoon van Arnold en Miranda Pippel- van Baalen; en aan Jaylinn Blom, dochter van Johan en Marcia Blom-de Fockert
18.30 uur: ds M. van Pelt (Rotterdam)

Zieken
Marco van Mourik (Parallelweg) verblijft voor revalidatie in de Hoogstraat in Utrecht.
 
Mevrouw Riek van Arendonk-Overheul (Achterweg) verblijft in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

 

Liturgie
Ochtend

Voorganger: Ds. J. Hoek, Veenendaal

Liturgie van deze dienst:

 

Avond

Voorganger: Ds. G. Wassinkmaat, Gameren

Aanvangspsalm: Ps. 18: 1 en 2 Weerklank.
Psalm 68 vers 10
Psalm 51 vers 5 (Weerklank)
Psalm 119 vers 3, 67 en 80
Psalm 138 vers 4 (Weerklank)
Psalm 36 vers 3
Schriftlezing: Efeze 4 vers 30


Homepage