"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

Zondag 17 februari

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)

 

Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten
Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is bestemd voor project 10/27. De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters; de uitgangscollecte is voor pastoraat en prediking.


Komende donderdag, 21 februari
15.00 uur: dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht; dhr A. van Steenis uit Heukelum hoopt de dienst te leiden.

 

Diensten van volgende week zondag, DV 24 februari
10.00 uur: proponent A.N.J. Scheer  (Huizen)
18.30 uur: ds P.M. van 't Hof (Huizen)

 

Zieken
Mevrouw Sannie van Brakel-van Meeteren (Geerstraat) is afgelopen week geopereerd en verblijft nog in het ziekenhuis.

Ook mevrouw Jo van Os (Haaften) verblijft nog in het ziekenhuis.

 

Kringwerk
Maandag komt de Bijbelgesprekskring bijeen; aanvang 20.00 uur.
Dinsdag komt de kring Jonge ouders bij elkaar; aanvang 20.00 uur.
Er is dinsdag géén Follow Me en Follow Me Next.

 

Beroepingswerk
In zijn vergadering van woensdag 13 februari heeft de kerkenraad besloten een voornemen van beroep uit te brengen op dominee A. W. J. Theunisse uit Beekbergen.
Een voornemen van beroep wil zeggen dat u als gemeente eerst de gelegenheid krijgt eventuele bezwaren in te dienen. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 22 februari 20.00 uur, bij scriba D.J. van Arkel, Molenkamp 7. Bezwaren kunnen alléén gericht zijn tegen de gevolgde procedure, niet tegen de persoon. Als er geen bezwaren binnenkomen zal het beroep op maandag 4 maart officieel ingaan.
Ds Theunisse hoopt zondagochtend 3 maart hier voor te gaan. De datum van de gemeenteavond is nog niet bekend.
We willen u vragen het beroepingswerk op te dragen in uw persoonlijk gebed.

 

Liturgie

Ochtenddienst

Voorganger: ds J. Ouwehand, Houten

Introïtuslied                      Ps. 95:1, 2 (WK)
openingspsalm                 Ps. 25: 6
na de wet                          Ps. 25: 5, 7
Schriftlezing:                     Ps. 42-43
voor de preek                    Ps. 42: 2,5 (WK)
na de preek:                      Lied. 460 (WK)
Slotpsalm:                          Ps. 43: 3,4


Avonddienst

Voorganger: prop. A. Schouten, Benschop

Voorzang: WK 71: 1 en 2

Votum

1e psalm:     25: 6 en 8
Geloofsbelijdenis
Na de Geloofsbelijdenis: Psalm 27: 5 en 7
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen:     Psalm 1
Matteüs 19: 16-22 en 25-26
Voor de preek:  Psalm 1: 1 en 2
Preek naar aanleiding van Psalm 1: 1-2
Na de preek:    Psalm 1: 3 en 4 
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotzang:     WK Lied 447 alle verzen

Zegen:
Homepage