"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Navolging

 

Jezus nodigt u uit om Hem na te volgen.

Veel mensen denken dat het daarbij om eigen inzet en activiteit draait. Er moet nog een schepje bovenop: nog wat meer uit de Bijbel lezen, wat vaker en langer bidden en serieuzer gaan leven. Zo leggen ze zichzelf een nog zwaardere last op.

Jezus nodigt u echter uit om Zijn juk op u te nemen. Ik geef toe dat het woord ‘juk’ al snel een negatief beeld oproept. Het belemmert je in je vrijheid. Juist daarom gebruikt Jezus dat woord ‘juk’. Bij Hem heeft het een positieve betekenis. Hij kent uw leven. Hij ziet wanneer u gebonden bent door van alles en nog wat. Daardoor is Hij met innerlijke ontferming bewogen en nodigt u uit om hem te volgen en Zijn juk op u te nemen.

Dat juk opnemen betekent dat u zich aan Hem overgeeft en Hem navolgt. Niet onder de harde eisen en de claim van welke wet ook, maar onder de vrije toegang tot God de Vader door het werk van Jezus Christus.


Dat alleen geeft werkelijk rust!Uit: Een handvol koren

n.a.v.: Mattheüs 11: 28-29


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente