"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

En Jezus keerde Zich om en keek Petrus aan

 

Wie van ons herkent zich niet in Petrus? De volgeling van Jezus die zo graag bij Hem wil blijven en tegelijk aanloopt tegen menselijke zwakheid. De verloochening. Een bekende geschiedenis, maar altijd weer  aangrijpend. Juist omdat het zo herkenbaar is. Op zoveel momenten in ons leven waarop we kiezen voor onszelf en daarmee ‘nee’ zeggen tegen Jezus. Natuurlijk niet voorgoed, maar het komt ons gewoon niet altijd zo goed uit. Dat zal God ons toch wel vergeven?

Het gemak waarmee Petrus tot drie keer toe ontkent dat hij bij Jezus hoort heeft een diepere oorzaak. Het is goed om ons dat te realiseren. Petrus was gewaarschuwd en ‘herinnert’ zich het Woord van de Heere. Niet op het moment van de verzoeking, maar pas als Jezus hem in de ogen en in zijn hart kijkt. Wat is dat een bijzondere liefde geweest van Christus, als Hij onrecht en spot ondergaat in onze plaats, maar Zijn trouwe discipel niet uit het oog verliest.

Overdenk eens hoe afhankelijk wij zijn van Zijn genadig omzien naar ons, Zijn uitgestoken hand. En hoe heilzaam Zijn Woord is als de Heilige Geest het ons in herinnering brengt. Zijn de tranen van Petrus dan ook herkenbaar?

 

Uit: een handvol koren
n.a.v. Lukas 22: 61


 Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente