"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

 

De muur

“met mijn God spring ik over een muur”
Psalm 18: 30b

 

 

 

We voelen ons vaak veilig binnen de beslotenheid van muren.
Totdat we komen te staan voor een muur waar we doorheen of overheen willen, maar we kunnen niet – we lopen er tegenaan en staren ons er blind op.
Muren van verdriet of verlies, van zorg en ziekte – hun schaduw valt over ons leven en het brengt ons soms tot wanhoop.
Tenzij wij, als David, de Heere kennen als de God, die mee wil gaan, zodat een mens gaat getuigen: mijn God gaat mee over de muur!
Dan komen de wegen van God openbaar, die voor een mens vaak omwegen lijken te zijn. Dan komt ook het recht van God openbaar, waardoor het onrecht, de zonde aan het licht wordt gebracht.
En de mens, die door de Geest des Heeren geleerd heeft die wegen van God te gaan, dat recht van God te billijken, gaat het tegen alles en allen in zeggen: en toch – met mijn God over de muur.
Over de muur van haat, over de muur van de schande, van de zonde, over de muur van de angst.
Dan komt er wel de strijd, maar het wordt de goede strijd van het geloof.
En we weten het: de overwinning is aan Hem, Die de muur van zonde en dood heeft afgebroken, voor eenieder, die gelooft in Hem, de Heere Jezus Christus.

 

Uit: Bijbels dagboek “Witter dan sneeuw”

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente