"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING
Collecten

Zondag 21 okt: 1e collecte €      94,05 Diaconie
  2e collecte €      96,55 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €       95,90 Pastoraat en Prediking

 

Zondag 28 okt: 1e collecte €     140,25  GAIN
  2e collecte €      151,55 Kerkrentmeesters    
  Uitg.collecte €       140,65  Onderhoudsfonds

  

Jeugdouderling P. Hobo ontving € 10,- voor het kerkblad.
Nelly Blom ontving € 10,- voor de kerk.
Joja van Horssen ontving € 15,- en € 10,- voor het kerkblad.
Ds. Hagedoorn ontving 2x € 20,00  en 2x € 10,- voor de kerk;
en € 10,- voor het kerkblad.
Diaken A. van der Meijden ontving € 10,50 voor het kerkblad.


-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie