"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 17-feb        1e collecte     €      116,05    Project 1027 GZB
                                2e collecte    €      108,60    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      150,75     Pastoraat en prediking

 

zondag 24-feb        1e collecte     €      108,50    Kerk in Actie
                                2e collecte    €      117,90    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      110,30     Onderhoudsfonds

zondag 03-mrt        1e collecte     €      146,15    Woord en Daad
                                2e collecte    €      142,00    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      133,55     Pastoraat en prediking
                              

Diaken Arno van der Meijden ontving € 20,- voor de bloemengroet.
Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 -----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie