"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 09 sept: 1e collecte € 104,70 Diaconie

------------- ------------2e collecte € 109,70 Kerkrentmeesters

--------------------------Avondmaalscoll. € 249,20 GZB Philemon project

--------------------------Uitg.collecte € 106,00 Pastoraat en Prediking


Zondag 16 sept : 1e collecte € 149,90 plaatselijk jeugdwerk

-----------------------2e collecte € 121,90 Kerkrentmeesters

-----------------------Uitg.collecte € 123,50 Pastoraat en Prediking


Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn ontving € 25,00 voor de kerk.

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 50,00 en € 10,00 voor de kerk.Voor al deze giften heel hartelijk dank.


 

Samen (op)-komen voor kinderopvang in Kenia

Daycare centrum Kiberia

De diaconieën van beide kerken in Herwijnen en de School met de Bijbel willen gezamenlijk helpen met de opbouw van een Daycare centrum in de sloppenwijk Kiberia in Kenia.

Willem en Ina Terpstra, hebben zich, via de hulporganisatie GAIN, het lot van deze kinderen aangetrokken. Het doel van het project is het doorbreken van de cirkel van armoede middels het assisteren in de bouw van en op korte termijn (max 3 jaar) bij te dragen aan de lopende kosten van een gemeenschapscentrum, een dagopvang voor kinderen. In dit gemeenschapscentrum staat de opvoeding van zeer jonge kinderen (0-6 jaar) centraal. Men zal een keuken bouwen zodat voor de kinderen op de opvangdagen in elk geval een goede maaltijd beschikbaar is, wat de gezondheid ten goede komt. Er is verder geld nodig voor de inrichting van het daycare center en opleiding van de medewerkers. Ook wil men jonge moeders ondersteunen in geestelijk opzicht en praktische zaken. Men hoopt een voorbeeld te worden van ordentelijke kinderopvang zodat de ouders zien dat de toekomstkansen voor de kinderen veel beter worden.Op vrijdag 28 september wordt een gezellige middag en avond gehouden in de grote zaal van de School met de Bijbel aan de achterweg. De kinderen zullen na schooltijd al activiteiten gaan doen om geld bij elkaar te krijgen.

Ouderen zijn vanaf 18:00 uur van harte welkom.Hoe kunt u helpen: Door allemaal te komen en met elkaar te genieten van een gezellige avond met alles wat u krijgt voorgeschoteld. Er zal iets te eten en te drinken zijn, soepen, poffertjes etc.

U kunt helpen door talenten of spullen aan te bieden en door te bieden tijdens de veiling.


We doen een beroep op u om ook uw talent te mogen veilen op deze avond. Dus hebt u nog mooie bijzondere spullen, een schilderij, een boekje e.d. of wilt u een taart bakken die verkocht kan worden, verhuur vakantiehuis, meevaren (speed)boot, een uitje of etentje aanbieden, het verzorgen van een dieren, fiets- of tuinonderhoud, autowassen of misschien hebt u nog wel iets beters. - Kortom op diverse manieren is uw bijdrage van harte welkom, neem contact met ons op.

per mail : diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl of met iemand van de diaconieën persoonlijk.


Wij rekenen op uw komst,

Gezamenlijke diaconieën en School met de Bijbel in Herwijnen


  • Opgeven is gewenst en kan op de volgende manieren:
    Door dit opgave formulier in te leveren in de daarvoor bestemde bus achter in hal van de beide kerken

  • Per mail: diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl

  • Bij mensen van de betreffende diaconieën of leerkrachten van de school met de Bijbel


---------------------------------------------------------------------------------------

Opgave formulier 28 september Daycare Kenia avond

 


-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie