"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 16-dec 1e collecte € 106,90 Woord en daad

-----------------------2e collecte € 100,80 Kerkrentmeesters

----------------------Uitg.collecte € 89,80 Pastoraat en prediking


Zaterdag 22-dec 1e collecte € 153,20 Kerkrentmeesters

 

Zondag 23-dec 1e collecte € 108,00 Timon

--------------------2e collecte € 107,60 Kerkrentmeesters

------------------Uitg.collecte € 112,50 Pastoraat en prediking

 

Dinsdag 25-dec 1e collecte opbrengst volgt later Kerk in actie Kinderen in de knel

--------------------2e collecte € 122,90 Kerkrentmeesters

-------------------Uitg.collecte € 123,00 Pastoraat en prediking


Zondag 30-dec 1e collecte € 123,40 Schuldhulpmaatje West Betuwe

------------------ -2e collecte € 106,40 Kerkrentmeesters

-------------------Uitg.collecte € 103,50 Onderhoudsfonds


Maandag 31-dec 1e collecte € 54,80 Diaconie

----------------------2e collecte € 50,90 Kerkrentmeesters

--------------------Uitg.collecte € 201,00 Eindejaarscollecte


Dinsdag 1-jan 1e collecte € 33,80 Diaconie

------------------2e collecte € 32,35 Kerkrentmeesters

----------------Uitg.collecte € 35,40 Pastoraat en prediking


Ontvangen tijdens rondbrengen kerstattenties:
- via Jan de Fockert, EUR 12,- voor diaconie
- via Adrie van Kuilenburg, EUR 4,- voor diaconie


Ouderling A. Ruitenburg ontving EUR 15,- voor het kerkblad.


Voor al deze giften heel hartelijk dank.-----

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie