"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

 

VERANTWOORDING
Collecten

Donderdag19 apr.:  collecte        €        55,95    Kerk
Dienst Z.C. Avondlicht
Zondag 22 apr.:       1e collecte    €      120,95    GZB project 10-27

--------------               2e collecte      €    112,75 -Kerkrentmeesters       
                                Uitg.collecte €      104,95    Pastoraat en Prediking
Zondag 29 apr.:       1e collecte    €      122,50    H.G.J.B.
                                2e collecte    €      136,40    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      120,10    Pastoraat en Prediking

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

 

Kerkbalans
Nagekomen voor de Actie Kerkbalans: € 100,00.


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie