"En hij, antwoordde, zeide: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en uw naaste als uzelf." (Luk. 10: 27)

 


Rondom het woord

 

VERANTWOORDING
Collecten

Zondag   4 febr.:      1e collecte    €      166,00    Diaconie     
                                2e collecte    €      133,00    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      121,30    Pastoraat en Prediking

 

Zondag 11 febr.:      1e collecte    €        85,25    Diaconie
                                2e collecte    €        82,95    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        76,40    Pastoraat en Prediking
                     Avondmaal.collecte  €      149,20    Project 10 27 GZB
  ZC Avondlicht Avondm.collecte  €        59,35    Project 10 27 GZB

 

Zondag 11 febr.: 
           Kerkdienst ZC Avondlicht €        85,00    Pastoraat en Prediking
Zondag 18 febr..:     1e collecte    €        90,35    Diaconie
                                2e collecte    €        98,85    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €        96,90    Pastoraat en Prediking

Ontvangen via:
Diaken Jan-Willem Boogert  € 5,00 voor de kerk, ontvangen in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht
Ouderling J. van Kuilenburg 1 x € 25,00 voor het kerkblad
Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik 1 x € 150,00, ontvangen tijdens huisbezoek
Via de bank een gift van € 300,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Van de redactie