" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
Mevrouw J. van Os, (Dutry van Haeftenstraat) wordt deze week overgebracht naar het UMC Nieuwegein om daar te worden geopereerd aan haar hart.

Mevrouw A. van Velzen-MacLean (Molenkamp) is de afgelopen week geopereerd. Zij verblijft nog in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.

Mevrouw Hetty van Arkel-Bouman (Molenkamp) is de afgelopen week geopereerd. Zij is inmiddels weer thuis om verder te herstellen.

De heer Wim de Jongh (Waaldijk) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem in afwachting van een operatie aan zijn hart.

Mevrouw Sannie van Brakel-van Meeteren (Geerstraat) is inmiddels weer thuis gekomen uit het ziekenhuis waar zij een zware operatie heeft ondergaan. Het gaat langzaam maar gestaag vooruit.

Allen die hier genoemd zijn dragen wij op in gebed aan God. We bidden voor allen dat Hij verlichting mag geven en de ingrepen wil zegenen.

Dit vragen wij ook voor de mensen die weliswaar niet genoemd zijn maar die ook grote zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om een verlies.

 

Uit dankbaarheid
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling die wij mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst, in de vorm van kaarten en bloemen.
Het herstel heeft nog enige tijd nodig.
Wij danken God dat Hij ons heeft gespaard.
Henk en Sannie van Brakel

 

Huwelijksjubileum
Op 4 maart was het echtpaar Frans en Jo van Os (Dutry van Haeftenstraat) 60 jaar getrouwd. Wij feliciteren echtpaar Van Os en hun kinderen en kleinkinderen hier van harte mee.
Dankbaar dat God hen al die jaren heeft gespaard en bewaard.

 

Overlijden
Op woensdag 6 maart is overleden, in de leeftijd van 69 jaar, Ina van der Meijden - de Groot. Zij woonde onder ons aan de Lindelaan. De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 13 maart op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat. We condoleren de kinderen en kleinkinderen met het verlies van hun moeder en oma en wensen hen veel sterkte in de komende periode.

 

Beroepingswerk
Sinds het laatste kerkblad is op het terrein van het beroepingswerk het
nodige gebeurd. Nadat er geen bezwaren zijn gekomen ten aanzien van de gevolgde procedure, is het voornemen van beroep op dominee A.W.J. Theunisse uit Beekbergen op 4 maart officieel ingegaan. Een kleine delegatie uit de kerkenraad heeft de officiële beroepingsbrief die middag in Beekbergen gebracht.

De zondag ervoor mocht ds. Theunisse voorgaan in de ochtenddienst. Wat was het ontzettend fijn en goed dat er zoveel mensen in de kerk waren! (voor herhaling vatbaar natuurlijk). Fijn ook dat er vanuit de gemeente veel positieve reacties zijn gekomen op de dienst. Na de dienst hebben dominee en mevrouw Theunisse verder kennisgemaakt met de kerkenraadsleden en hun echtgenotes.

Velen van u hebben dominee Theunisse zondag 3 maart bij het uitgaan van de dienst al even de hand gedrukt. Afgelopen maandag was er tijdens de gemeenteavond de gelegenheid voor verdere ontmoeting en gesprek. We mogen terugkijken op een zeer goede opkomst, een goede ontmoeting en fijne gesprekken. Dominee Theunisse (40), afkomstig uit Dordrecht, heeft iets over zichzelf en zijn gezin verteld. Hij en zijn vrouw komen beiden uit een schippersgezin. Voordat dominee Theunisse aan zijn studie theologie begon, heeft hij vier jaar op de vaart gezeten (twee jaar binnenvaart en twee jaar zeevaart). Zijn eerste gemeente was Daarle (Overijssel), waar hij 4,5 jaar stond. Beekbergen is zijn tweede gemeente, waar hij nu ruim 5 jaar werkt.
Het gezin bestaat verder uit vier kinderen, Zecharja, Mirjam, Rhodé en
Daniël (11, 9, 7 en 3 jaar).

Uiterlijk maandag 25 maart neemt ds Theunisse een besluit op het uitgebrachte beroep. We willen u opnieuw vragen het beroepingswerk en dominee en mevrouw Theunisse, hun kinderen en de Hervormde Gemeente Beekbergen op te dragen in uw persoonlijk gebed.

Wie dominee Theunisse en zijn vrouw en gezin wil bemoedigen kan dat doen via email: awjtheunisse@kliksafe.nl

of via postadres:
Fam. Theunisse
Dorpsstraat 33
7361 AR Beekbergen

 

Afsluiting winterwerk
Op D.V. zaterdag 6 april zal de bijeenkomst in het kader van afsluiting winterwerk worden gehouden. Het middag- en avondprogramma zal in het teken staan van het samen kerk-zijn. Er zijn daarom meerdere activiteiten voorbereid, waarin jong en oud samen kunnen en moeten werken. Het belooft een spannend samenzijn te worden, dus reserveer de datum alvast in uw en jouw agenda. Nadere info volgt via de afkondigingen in de kerk en de website.

De dienst afsluiting winterwerk zal worden gehouden op D.V. zondagmorgen 28 april, waarin dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam zal voorgaan.

 

Biddag
Woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid (geweest). Met 's morgens in de School met de Bijbel een schooldienst en 's avonds om 19.30 uur de gebruikelijke kerkdienst. In de dienst is de bekende biddagcollecte gehouden. Kon of kunt u niet in die dienst aanwezig zijn, dan kunt u uiteraard ook zondag uw gift voor deze collecte nog in de collectezak doen, graag in een envelopje met 'biddag' zodat duidelijk is waarvoor de collecte is bestemd. Een gift aan iemand meegeven of overmaken via de bank mag uiteraard ook.
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
ovv Biddag 2019
Hartelijk dank

 

Actie Kerkbalans 2019;  Geef voor uw kerk!
 
De tussenstand van de Actie Kerkbalans is de laatste weken opgelopen tot € 58.630,50. Fijn dat er nog steeds giften en toezeggingen na komen. Hartelijk dank daarvoor.
Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via: 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2019
of contant aan één van de kerkrentmeesters
College van kerkrentmeesters

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum Naam                                       Leeftijd Adres                         
17-03   B. van der Meijden                  85        Zworrelstraat
23-03   E. van Noord- van Arendonk   85        Achterweg
02-04   D.G. van Arkel-Overheul         85        Sluimerskamp

 

 

ACTIVITEITEN

  


 

Ophaaldag voor de  rommelmarkt 2019  -  Zaterdag 30 maart a.s.
Wij willen u informeren dat op zaterdag 30 maart a.s.  de jaarlijkse ophaaldag zal plaatsvinden ten behoeve van de rommelmarkt welke op Koningsdag, Zaterdag 27 april a.s. gehouden zal worden. 
Gelieve uw bruikbare en nog verkoopbare spullen op zaterdag 30 maart a.s. om uiterlijk 08.30 uur aan de straat kant te zetten, zodat wij het bij u kunnen ophalen.

Behalve de spullen voor de rommelmarkt, kunt u ook oud ijzer en andere metalen  (aluminium, koper, zink enz.) aan de weg zetten, zodat wij deze ook kunnen meenemen. Ook is deze ochtend de opslag aan de Achterweg 57 open, zodat u ook daar de hele ochtend spullen kan komen afgeven.
 Met vriendelijke groet,
De rommelmarkt commissie

 

13 april: Dorcas Kledingactie (herhaling van bericht)
Afbeeldingsresultaten voor kledingactie dorcasDorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom.
U kunt 13 april tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren.

Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:

Vuren: bij de Gereformeerde Kerk, Esdoornlaan 2 (van 10-12u)
Meteren:         fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c 
Herwijnen:       fam. De Vries, Waaldijk 187                              
Haaften:          fam. De Vries, Gendershof 35        
Asperen:          bij de pastorie, Nieuwstraat 2          

Alvast hartelijk dank!                           
Dorcas Werkgroep Herwijnen

 

ZOA COLLECTEWEEK 24 t/m 30 maart
Vrijwilligers in heel Nederland in actie voor slachtoffers van oorlogen en rampen.
Een recordaantal mensen is op de vlucht. Vaak als gevolg van natuur- en oorlogsgeweld. Ruim 68 miljoen vluchtelingen zijn hierdoor afhankelijk van hulp van anderen. Duizenden Nederlanders zetten zich in de week van 24 t/m 30 maart in voor hulp aan vluchtelingen, door mee te doen aan de collecteweek van ZOA. Ook in Herwijnen vindt dit jaar weer een collecteweek plaats. Stelt u de collectant niet teleur?

Met vriendelijke groet,
Linda van Eck en Carolien Boogert


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord