" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
Dhr. Marco van Mourik, Parallelweg 14, is nog steeds in de Hoogstraat in Utrecht. De revalidatie verloopt goed.

Mw. Riek van Arendonk-Overheul, Achterweg 101, verblijft nog in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. In de weekenden mag ze, als de omstandigheden het toelaten, voor een nacht naar huis.

Mw. Jolisa van Zanten- de Wild, Sluimerskamp 12, wordt deze week in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem aan haar knie geopereerd.

Dhr. Henk Satter, Achterweg 66, heeft afgelopen week een operatie ondergaan in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij is inmiddels weer thuis.

In het kerkelijk jaar bevinden we ons in de periode van Hemelvaart naar Pinksteren. Jezus voer op naar de hemel. Van Hem is alle macht. Dat is bemoedigend en ook vertroostend.
Hem hebben we nodig. Juist als je denkt: ik weet niet waar ik het zoeken moet, zoek dan Hem Die boven is. Koning Jezus, Die op de troon zit. Hij regeert!

 

Uit dankbaarheid
Afgelopen 7 april waren wij 40 jaar getrouwd. Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen.
Bovenal dank aan God die ons dit deed beleven.
Dank jullie wel.
Teus en Nel Hijkoop-Maat
en (klein)kinderen

 

Geboren
Op 17 april is geboren Maartje Willy, dochter van Marcel en Wilma van Horssen en zusje van Rinze. Met de volgende zinnen verwoorden de ouders de geboorte “Opnieuw dat heerlijke gevoel van blij, trots en heel gelukkig zijn. Dankbaar zijn wij voor de geboorte van Maartje.”

Graag willen we de ouders van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter. Wat een wonder en reden tot dankbaarheid is het om opnieuw leven te mogen ontvangen uit de hand van onze Schepper. We willen jullie Gods nabijheid toewensen en veel wijsheid bij het opvoeden van Maartje. We wensen en bidden dat zij voorspoedig mag opgroeien.
Hun adres is: Nieuwe Steeg 11, 4171 CR Herwijnen.

 

Jarigen in de gemeente
Afbeeldingsresultaat voor foto bloemenDe volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum    Naam                        Leeftijd Adres
13-05     P. Hak-Kruithof         87        Boutlaan 62
24-05   N. de Groot-Biemans   89        Laarweg 8

 

Dopen
In de ochtenddienst van DV zondag 27 mei hopen we de doop aan twee kinderen uit onze gemeente te bedienen. Dat zal zijn aan Bethli Jaylinn, dochtertje van Johan en Marcia Blom – de Fockert, Mert. In verband met zorgen omtrent haar gezondheid moest eerder haar doop uitgesteld worden. Maar gelukkig verkeert zij in goede gezondheid en kan de doop nu wel plaatshebben.
Ook hopen we te dopen Sven, zoon van Arnold en Miranda Pippel-van Baalen, Meikampgraaf Hellouw.
We willen als gemeente dankbaar en van harte meeleven met deze ouders en hun kinderen naar dit heugelijke moment, de bediening van de Heilige Doop, het uiterlijke teken van het Verbond van de Heere met deze kinderen. Wilt u hen ook opnemen in uw persoonlijke gebed?

 

Gemeenteavond
De kerkenraad informeert u nu alvast dat er een gemeenteavond is gepland op DV woensdag 6 juni, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze gemeenteavond hopen we een aantal onderwerpen te behandelen.
Eén ervan is de vorig jaar toegezegde evaluatie over het gebruik van Weerklank in de afgelopen periode.
Verder wil de kerkenraad u informeren over de nieuwe privacywetgeving die op 24 mei in werking treedt en de gevolgen daarvan voor ons als kerk en gemeente. Als er aanleiding voor is wordt ook iets gemeld over het beroepingswerk.

 

 

ACTIVITEITEN

  

 


Gezocht: lezers om de gehele Bijbel voor te lezen
Vanuit liefde en respect voor de Bijbel is binnen de classis een werkgroep ontstaan die op een positieve wijze aandacht wil vragen voor het Woord van God. Het is de bedoeling om de gehele Bijbel hardop voor te lezen in de Centrumkerk in Geldermalsen, die voor iedereen toegankelijk is.
Wij hopen dit te doen in week 26, startend op maandagmorgen 25 juni om 7.00 uur en te eindigen op zaterdag 30 juni rond 15.00uur. In de nachten zal dan van 0.00-7.00uur niet worden gelezen, behalve in de nacht van vrijdag op zaterdag; dan hopen we de lezing door te kunnen laten gaan. Het totaal benodigde uren om de gehele Bijbel voor te lezen schatten we op 100 tot 110 uur. We lezen de gehele Bijbel (alle 66 boeken).
Voorlezers krijgen de mogelijkheid om te kiezen uit vier Nederlandse vertalingen:

  • de Statenvertaling
  • de Herziene Statenvertaling 2010
  • de Vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap 1951
  • de Nieuwe Bijbel Vertaling  2004

  De lezers wisselen elkaar om 15 minuten af. We hebben dus lezers nodig.
  We willen met het project enkele duizenden euro’s ophalen voor Open Doors, de stichting die zich inzet voor vervolgde Christenen wereldwijd. Deze Christenen genieten niet de vrijheid om bijvoorbeeld de Bijbel openlijk hardop te kunnen lezen. In ons land genieten we die vrijheid wel en dat stemt ons dankbaar; daarom willen we met deze lezing ook een signaal afgeven naar onze samenleving.
  Wij hopen dat dit project gedragen zal worden door Christenen in onze (toekomstige) burgerlijke gemeente.

  U kunt dit project ondersteunen. Er is veel te doen.
  Via een website is de nodige informatie te krijgen en kan iedereen zich opgeven voor de diverse taken die nodig zijn om dit project te doen slagen. Naast voorlezers zoeken we inzet van gastheren en dames die ondersteunende werkzaamheden verrichten.
  Het adres van de website: www.leesdebijbelhelemaal.nl

  Ook is een Facebookpagina aangemaakt en een account op Twitter.
  In bijzonder willen we u ook verzoeken om gebed, opdat dit project ook tot zegen mag zijn voor allerlei mensen.
  Afbeeldingsresultaat voor tekening bijbel
  Namens de werkgroep ‘Lees de Bijbel… helemaal!’
  G.J. Krol
  Hervormd predikant te Geldermalsen (0345-577442)
  GerardKrol@Leesdebijbelhelemaal.nl

   

  Uitzendingen verzoekplatenprogramma
  De eerstvolgende uitzending van het verzoekplatenprogramma zal plaatsvinden op D.V. woensdag 16 mei a.s. om 18.30 uur.
  Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr. M. van Bezooijen (vrijdags voor de uitzending voor 18.00 uur).


  Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord