"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 :16)

 

Welkom op onze website

 

 

Laatste site update 04-12-2021

Toevoegen aan Favorieten

 

HERVORMDE GEMEENTE HERWIJNEN

Kerkenraad
Postbus 8
4170 AA Herwijnen

Betreft: corona en kerkdiensten

3 december 2021

Beste gemeenteleden,

Bijna een week geleden zijn de landelijke coronamaatregelen opnieuw aangescherpt. Die maatregelen hebben gevolgen voor de kerkdiensten en voor kerkelijke activiteiten. De kerkenraad heeft bij de besluiten die daarover zijn genomen, rekening gehouden met de dringende oproep om als kerken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ook de adviezen van de PKN zijn meegewogen.

De kerkenraad wil u graag het volgende met u delen:

De ochtenddiensten gaan door zoals we de laatste tijd zijn gewend. U hoeft zich dus niet op te geven. Wie naar de kerk wil, kan gewoon komen. We vragen u de

aanwijzingen van de gastvrouwen en de koster op te volgen, om zo de ruimte in de -----kerk optimaal te benutten.
De avonddiensten houden we met ingang van komende zondag 5 december alleen

online. Er zijn in de avonddiensten dus geen kerkgangers. De diensten worden in --------beeld en geluid uitgezonden via YouTube. De link staat op www.nhkherwijnen.nl. De ----avonddiensten worden ook uitgezonden via de kerkradio en via kerkdienstgemist
----In de avonddiensten hopen we weer te gaan werken met voorzangers.
Wie op eerste kerstdag de ochtenddienst wil bijwonen, moet zich wél opgeven.

Dat -kan via reservering@nhkherwijnen.nl of via WhatsApp -Amanda de Bruin, ----------0655323121.
De kerstfeestviering van zondagsschool Bethel zal zijn op DV vrijdag 24 december eis -alleen online te volgen, via YouTube, de kerkradio of kerkdienstgemist.

----Aanvang 18.30uur.
Ook de kerstzangavond op vrijdag 24 december is geheel online, dus zonder

kerkgangers. De uitzendingen via YouTube en kerkradio beginnen om 21.30 uur. ---------Fanfare Wilhelmina verleent medewerking aan de uitzending.
De jeugdclubs en het kringwerk in de avonduren liggen stil.
De catechisaties gaan wel door, los van de kerstvakantie die in aantocht is.

 

Verder nemen we alle bekende maatregelen in acht. Zoals de verplichte 1,5-meter afstand.
Wie bij binnenkomst of het verlaten van de kerk een mondkapje wil dragen: prima.
Bij klachten als hoesten, niezen, verkoudheid et cetera blijven we thuis. Ook bij twijfel.
De collectes (ochtenddienst) blijven aan de uitgang. Een bijdrage overmaken per bank kan ook, de rekeningnummers verschijnen na afloop van de online dienst in beeld en kunt u vinden in het kerkblad.

De leiding van de zondagsschool en de crèche informeren, wanneer dat nodig is, zelf de

ouders en de leiding

 

De kerkenraad beseft dat we opnieuw een stap terug doen. Maar we vinden dat we gezien de landelijke maatregelen, de dringende oproep en de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus niet anders kunnen. Mocht het nodig of mogelijk zijn, dan passen we besluiten aan. Bij vragen of opmerkingen, neem gerust contact op.

In het vertrouwen dat God naar ons allemaal omziet,  

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Dik de Joode
scriba@nhkherwijnen.nl

Pdf-versie:

 

 

 

Onze Kerkdiensten beluisteren/meekijken of later beluisteren

Via Beeld/geluid Enkel beluisteren via

 

 

Afkondigingen en liturgie van de diensten >> Lees hier

 

 

Kerkdiensten en corona
Naar aanleiding van de nieuwste coronamaatregelen heeft de kerkenraad gekeken in hoeverre dit gevolgen moet hebben voor de kerkdiensten.

Zie de besluiten op volgende pagina>>.

 

 

Opgaveformulier collectebonnen

 

Nieuws - Agenda

Agenda:

Vrijdag 10 dec      13.00 – 17.00 uur   kersterren ophalen 
Zaterdag 11 dec   08.30 – 12.00 uur   bij de Kringloopkas
Zaterdag 18 dec   10.00 – 11.00 uur   kerstactiepaketten ophalen in het
                                                           kerkelijk centrum


 

 

VOORVERKOOP KERSTSTERREN-ACTIE

 

De KERSTSTERREN kosten ook dit jaar weer € 4,75 per stuk en bij 2 of meer € 4,25 per stuk. De bestellingen kunnen tot en met 28 november a.s. doorgegeven worden.

De KERSTSTERREN kunnen opgehaald worden bij de KRINGLOOP-KAS (Achterweg 57) op

vrijdag 10 december (tussen 13:00 uur en 17:00 uur) en zaterdag 11 december (tussen 08:30 uur en 12:00 uur). Graag afrekenen bij het ophalen, met gepast geld of met pin.

 

 


 

Kerkdiensten

 

Zondag 5 december 2021  -  2e Adventszondag
10:00 uur:        Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
18:30 uur:        Ds. W.M. Roseboom
1e collecte:       Kerk in Actie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte:   Pastoraat en prediking

 

Zondag 12 december 2021  -  3e Adventszondag
10:00 uur:        Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur:        Ds. E. van Wijk, Sprang
1e collecte:       Diaconie
2e collecte:       Kerkrentmeesters
Uitg.collecte:   Pastoraat en prediking

                     

Bijbelgedeelte en psalm van de Zondagsschool .

28 nov:             Ruth 1        Ruth komt in Kanaän
  5 dec:             Ruth 2        Ruth en Boaz ontmoeten elkaar
12 dec:             Ruth 3        Ruth zoekt Gods hulp

 


Kinderoppas:

28 nov:            Lia van Baalen en Elin Hobo
  5 dec:            Leny Slingerland en Rens van Zante
12 dec:            Daniëlle van Mourik


Schoonmaakrooster

29 t/m 3 dec:   Anne en Lijntje van der Weerd
6 t/m 10 dec:   Rika van Brakel en Wouda Kornet
13 t/m 17 dec: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en Netty Pippel 

Ga naar Homepage of Onder de terebint -

Test---