"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Actueel nieuws en wel en wee in de Gemeente

Welzijn

Mw. Mieke van de Minkelis-Batenburg, uit Sliedrecht, heeft de fase van chemokuren afgerond. Een zware wissel wordt daarmee getrokken op het lichaam. Voor haarzelf en allen die om haar heen staan breekt nu een spannende tijd aan met wachten op uitslagen van scans en verder onderzoek naar mogelijke behandelingen. We bidden dat de Heere nabij is en zegen schenkt.

Dhr. Maarten van Zante , verbleef enige tijd in het ziekenhuis na een val met de scootmobiel. Nadat het eerst stabiel was en vooruit ging, is zijn gezondheid nu broos. Dat God met hem en zijn vrouw in het dal meegaat.

We weten van anderen die aan het graf moesten staan vanwege het overlijden van een naaste; die wachten op uitslag of operatie; die al lang thuis moeten blijven vanwege gezondheidsklachten of met spanning in het ziekenhuis onderzocht werden vanwege lichamelijk ongemak.

We denken aan mensen die in verpleeghuizen en instellingen verblijven en een kwetsbare gezondheid hebben. De tijden zijn opnieuw spannend nu een tweede coronagolf is begonnen. We bidden om kracht in de eenzaamheid en onzekerheid; om wijsheid en geduld bij alle betrokkenen.  

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op vrijdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met diaken Jan-Willem Boogert, die tijdelijk scriba is, in elk geval tot de kerkenraad in de nieuwe samenstelling daar 19 augustus een besluit over neemt.

Mailadres: scriba@nhkherwijnen.nl Telefoonnummer:0418-842576

 

 

Homepage