"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16) 

Onder de terebint

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlza56KoHAZ2ngNhDV00saJT7swSwz5iN9YHbuoZyjfoBmlURx

Onder de terebint

 


 

Van de Heere

 

 

 

“Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn van de Heere”.
Romeinen 14 : 8

Wat wij van nature altijd als een absolute tegenstelling zien (dood of leven), dat wordt hier door Paulus op één lijn gebracht, in één adem genoemd, in wezen hetzelfde geacht.
Haast onverschillig is het Paulus: hetzij wij leven, hetzij wij sterven.

Waarom? Omdat hij weet: wij zijn des Heeren! En Hij, Jezus Christus, houdt ons in Zijn eeuwige handen vast, om het even of wij nog ademen of reeds de laatste adem hebben uitgeblazen.
In dit leven is voor Paulus het allerbelangrijkste: niet wát hij is, maar van wié.
Wat is bij ons het belangrijkste? Onze baan? Ons aanzien?
“Je moet toch wat worden!”, roepen we tegen onze kinderen als het slecht lukt op school. Zeker moet dat. Maar even zeker is, dat we door ‘wat’ we worden nimmer zalig worden.
Dat worden we alleen als we Zijn eigendom zijn, Zijn instrument, van ‘zelfstandig’ zijn of ‘prooi van verkeerde machten’ zijn bekeerd worden en toegekeerd worden tot Jezus en Zijn weldaden deelachtig worden.
Paulus kent een andere tegenstelling dan ‘leven’ of ‘sterven’, namelijk: van de Heere te zijn of  níet van de Heere te zijn.

’t Tweede hééft hij gekend, ’t Eerste kent hij nú.
U ook?  In leven – en in sterven?

Lezen: Romeinen 8 : 37 – 39


Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

 

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Uit de Gemeente