"En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Joh. 4:16)Omzien naar elkaar

Welzijn
Mw. Mieke van de Minkelis-Batenburg, uit  Sliedrecht, heeft de fase van chemokuren afgerond. Een zware wissel wordt daarmee getrokken op het lichaam. Voor haarzelf en allen die om haar heen staan breekt nu een spannende tijd aan met wachten op uitslagen van scans en verder onderzoek naar mogelijke behandelingen. We bidden dat de Heere nabij is en zegen schenkt.

Dhr. Maarten van Zante , verbleef enige tijd in het ziekenhuis na een val met de scootmobiel. Nadat het eerst stabiel was en vooruit ging, is zijn gezondheid nu broos. Dat God met hem en zijn vrouw in het dal meegaat.

We weten van anderen die aan het graf moesten staan vanwege het overlijden van een naaste; die wachten op uitslag of operatie; die al lang thuis moeten blijven vanwege gezondheidsklachten of met spanning in het ziekenhuis onderzocht werden vanwege lichamelijk ongemak.

We denken aan mensen die in verpleeghuizen en instellingen verblijven en een kwetsbare gezondheid hebben. De tijden zijn opnieuw spannend nu een tweede coronagolf is begonnen. We bidden om kracht in de eenzaamheid en onzekerheid; om wijsheid en geduld bij alle betrokkenen.  

“En God, die bijna nooit te vinden is als je Hem moet hebben
Maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te redden
Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van verdriet
Omdat er iets van waarde schuilt in als we hier op aarde
Het niet meer weten, niets anders kunnen
Dan maar bidden in een lied”
(Leef met volle teugen – Elbert Smelt en Kinga Bán)

 

 

In memoriam

Jo (Johanna Catharina) van Os-Verhoeks,
3 augustus 1938 - 20 juli 2020

Mw. Jo (Johanna Catharina) van Os-Verhoeks overleed op 20 juli 2020 op éénentachtigjarige leeftijd in zorgcentrum De Wittenberg, Haaften. Daar ontving zij goede zorg in de laatste periode van haar leven en daar was zij en haar familie zeer dankbaar voor. In deze jaren had ze veel lichamelijke problemen, maar een heldere geest bleef ze houden. Haar man Frans van Os blijft nu achter op de Dutry van Haeftenlaan  in Haaften.

Jo van Os werd geboren in Kerkwijk in een gezin van zeven kinderen. Ze had een goede jeugd. Frans kwam Jo op de fiets tegen en dacht direct: “daar moet ik achteraan”. Ze was toen echter al uit het zicht verdwenen. Een half jaar later kwamen ze elkaar opnieuw tegen en nu raakten ze elkaar niet meer uit het oog. In 1959 trouwden ze en gingen ze wonen bij Frans’ moeder in Haaften. Daar werd Christiaan geboren, terwijl Sonja in 1963 in het eerste eigen huis werd geboren.  

De kinderen kijken terug op een lieve moeder: “Als iedereen zo was, was de wereld een betere plaats geweest”. Ze genoot ervan om met de kinderen creatief bezig te zijn; samen met de kinderen wandelen in het bos of naar het strand. De jaarlijkse vakanties naar Zeeland en Oostenrijk waren geweldig. Het samenzijn later was een grote vreugde: even op de fiets stappen voor een bakje koffie; een reis maken naar Londen. Haken en naaien bleven altijd nuttige hobby’s.

De kerkgang ontdekte ze later, samen met haar man. Ze hield vooral van gezang. Van mannenkoren kon ze geen genoeg krijgen. In de afscheidsdienst zong man Frans een aantal liederen tot troost. Boven alles klonken de woorden uit Psalm 42. Over de hoop op de Here God. Wanneer we uit de hoop op God leven, zullen we Hem eens weer samen loven.
Ds. Wilhelm Roseboom

 

 

Jubileum
Dhr. Govert van Bezooijen en mw. Marjan van Bezooijen-van den Hurk, Lindenlaan , zijn op DV 3 oktober 40 jaar getrouwd. We zijn met hen dankbaar voor de gezegende jaren die zij samen ontvingen. Het is een bijzonder jaar voor hen. De bijzondere zegen van onze God wensen we hen, hun gezin en allen om hen heen daarin van harte toe. Nu en in de hopelijk vele jaren die komen!

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:
- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met scriba Dik de Joode, 06 20047902.

 

Uit de Gemeente

Belijdenisdienst 27 september
Op 10 september hadden we een mooie aannemingsavond, waarbij vanuit de Gereformeerde Kerk één lid en vanuit onze gemeente ook één lid werd toegelaten tot het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. Uit onze gemeente geldt het warme welkom voor:
            Leontien van Arkel,
Prins Willem-Alexanderstr, , 4161 AP  Heukelum.
Aanstaande zondag DV 27 september is de belijdenisdienst in onze gemeente. Wat is het mooi dat we dit als gemeente samen kunnen vieren. We hopen op een rijk gezegende dienst!

Bezoek Martin en Marleen ’t Hart op 11 oktober
In de dienst van DV 11 oktober vertellen Martin en Marleen ’t Hart kort over hun werk in Rwanda. Ook in zang, gebed en verkondiging staan we in deze dienst stil bij zendings- en ontwikkelingswerk. Het is goed en belangrijk om geregeld extra bij dit werk stil te staan.

 

Themadienst 11 oktober
Het thema van de themadienst in de middag van DV 11 oktober is “Groene Kerk”. Ik heb al gemerkt dat dit heden ten dage allerlei politieke associaties geeft. Dat zal niet de insteek van de verkondiging zijn en niemand zal zich in de dienst opgelaten hoeven te voelen te midden van de verhitte discussies die spelen. Net als bij voorgaande is het natuurlijk wel goed en belangrijk om ons geloof ook met het oog op Gods schepping te overdenken. Dat gaan we in alle bescheidenheid proberen vorm te geven.

 

Introductie avond belijdeniscatechese
Ha! Welkom op de eerste vrijblijvende introductieavond voor de belijdeniscatechese! Op deze introductieavond kun je ervaren of je de rest van het jaar ook deel wilt nemen.
De introductie vindt plaats op dinsdag 29 september om 20.00 in het verenigingsgebouw naast de Hervormde Kerk, Waaldijk 139.

“Ik ben er nog niet klaar voor”, is regelmatig de gedachte als het over belijdeniscatechese gaat. Wanneer je echter denkt er nog niet klaar voor te zijn, zou je er juist wel eens helemaal voor klaar kunnen zijn om de catechese te gaan volgen. Op deze catechese ontdekken we namelijk dat je alleen in Jezus Christus kunt zeggen dat je er klaar voor bent!

Hoe mooi is het om na het Ja van God bij de doop, hem je Ja-woord terug te geven en dan met vallen en opstaan de weg met Hem te gaan?

Misschien ben je niet gedoopt maar ben je wel onder de indruk geraakt van de liefde van God. Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom op de avonden!

Er kan twijfel zijn. Je kunt met vragen zitten. Sluit je dan ook juist aan bij deze groep. Dan kunnen we met elkaar uitzoeken hoe we hierin een Weg kunnen vinden.

Is er in je leven nog nooit van gekomen, en is de drempel steeds hoger geworden? Neem ook dan vooral contact op. Nu is weer een prachtig moment om in te stappen!

Confirmation - St Joseph WapakonetaDe volgende mogelijkheid is waarschijnlijk D.V. pas weer in seizoen 2022-23! We organiseren dit seizoen weer samen met de Gereformeerde Kerk.

Zou je je af willen melden als je op 29 september niet kunt? Contact mij dan via 0614600988 of wmroseboom@gmail.com.
En wanneer je vragen hebt, neem gerust contact op!

Hopelijk tot de 29e!
Ds. Wilhelm Roseboom

Uit dankbaarheid
Ik wil iedereen bedanken, die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst gesteund heeft. Heel erg veel lieve kaarten, telefoontjes, bloemen, fruit en bezoeken. Teveel om op te noemen. Ik wil ook God danken voor zijn goede zorgen. Nogmaals: bedankt voor alles.
Bertha de Jongh

 

Mutatie en hartelijke groet
Zoals de meeste gemeenteleden wel weten, zijn wij bijna twee jaar geleden verhuisd naar Gorinchem. Alleen hadden wij toen besloten om in Herwijnen te blijven kerken. Wij woonden tenslotte al vanaf 1974 in Herwijnen en hebben er heel goede jaren beleefd.
Toch komt daar nu verandering in. In de praktijk blijkt het lastig om in Herwijnen te kerken, maar er niet te wonen. Door de week kom je niemand tegen om even een praatje te maken en in Gorinchem leren wij geen andere mensen kennen dan alleen je buren. Vandaar dat we ook graag hier nieuwe gemeenteleden willen leren kennen.  
Daarom worden wij bij het begin van de opening van het winterwerk in Gorinchem ‘weer’ lid van de Wijkgemeente Grote Kerk.
Het woordje ‘weer’ staat er niet voor niets, omdat wij daar zelf allebei gedoopt zijn, samen belijdenis hebben gedaan en onze beide kinderen ook daar gedoopt zijn. Dus de cirkel is rond.
Wij kijken met warme gevoelens terug op 46 jaar kerkelijk meeleven met de Hervormde Gemeente te Herwijnen en hebben daar mooie gesprekken en ontmoetingen meegemaakt. Ontzettend bedankt daarvoor!
Wij willen eindigen met deze tekst:
‘De Here zij met u allen’ (2 Thess. 3:16b).
Hartelijke groet,
Arend en Emmy van Rossem

 

Dank
Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven in de vorm van een kaartje, appje, presentje en gebed. Ook de extra aandacht die onze moeder Marietje (de Fockert) mocht ontvangen. Het heeft ons heel goed gedaan. Thuis wordt de behandeling voortgezet met een wekelijkse injectie en medicijnen. We hopen dat de behandeling aan mag slaan.
Hartelijke groet,
Arie en Nel Mourik
Brandwijk
Overhandiging schilderij “Uitzicht op Gods huis”
Tijdens de start van het winterwerk overhandigde Frans van Os een schilderij aan de Hervormde Gemeente van Herwijnen. Het schilderij “Uitzicht op Gods huis” tekent vanaf de kronkelige Waaldijk de groene uiterwaarden met uitzicht op  de Hervormde Kerk van Herwijnen. In het voorliggende water wordt de kerk weerspiegeld.
De Hervormde Gemeente Herwijnen is Frans van Os zeer erkentelijk voor deze gift. Het schilderij heeft een mooie plaats in de consistorie gekregen.
Frans van Os (midden) overhandigt het schilderij “Uitzicht op Gods huis” aan
ds. Wilhelm Roseboom (links) en
Henk de Bruin (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
Foto: Adrie van Kuilenburg

 

Vaste camera-opstelling in de kerk
Ook voor de kerkdiensten heeft de uitbraak van het virus grote gevolgen gehad. Eén daarvan is dat de diensten sinds half maart ook online in beeld worden uitgezonden. Die beelduitzendingen voorzien in een grote behoefte, zo blijkt. Voor mensen die niet (meer) na de kerk kunnen, voor mensen met een kwetsbare gezondheid, voor de diensten die vanwege de coronamaatregelen vol zitten. Maar we merken ook dat mensen voor wie de drempel om fysiek naar de kerk te komen misschien hoog was geworden (door welke omstandigheden dan ook), de dienst nu online volgen. Dat is natuurlijk geweldig om te horen! Uiteraard is het elkaar in levende lijve ontmoeten in en rond de dienst het allerfijnst (‘blijf in de boot’), maar we zijn dankbaar dat de techniek ons middelen geeft waarmee het Evangelie ook op andere manieren bij u en anderen thuis kan komen.
Vanwege de vele positieve reacties en gezien het feit dat corona nog wel even ‘onder ons is’ heeft de kerkenraad besloten een permanente camera-opstelling te maken. Achterin de kerk, in het midden komt een permanente camera te hangen, met meer (zoom)mogelijkheden. Het ‘regiecentrum’ verhuist van de diakenbanken naar de balustrade/galerij, aan de kant van de stoep Peperstraat-Waaldijk. Als de camera geïnstalleerd is, kan de dominee weer vanaf de preekstoel de diensten leiden. Kerkgangers zullen niet in beeld zijn.
Het college van kerkrentmeesters heeft verschillende offertes opgevraagd en bekeken wat voor onze kerk de beste oplossing is. Gekozen is voor Wesotronics, het bedrijf dat onze geluidsinstallatie beheert. De komende weken wordt de camera geïnstalleerd (met alle bijbehorende bediening en bekabeling).

Veel mensen leveren, ieder op hun eigen manier, een bijdrage aan het kerkenwerk. Daar is de kerkenraad heel dankbaar voor. We willen vanaf deze plaats met name de kosters hartelijk bedanken voor hun extra inzet in deze coronatijd, met name rond de beelduitzendingen. Fijn ook dat een aantal jongeren inmiddels meedraait om de beelduitzendingen mogelijk te maken. 
De kerkenraad is dankbaar dat steeds meer mensen weer een dienst bijwonen. Hoe u zich kunt opgeven staat verderop nog even in dit kerkblad. Iedereen die bij de organisatie van de diensten is betrokken (planners, gastvrouwen, voorzangers, schoonmaaksters etc.): hartelijk dank voor jullie inzet!

 

Kerkdiensten en corona
Wie een kerkdienst wil bijwonen, moet zich daarvoor opgeven via het formulier op de website. Er zijn drie keuzes: ochtend, avond of beide. In het vakje ‘opmerkingen’ kan worden aangegeven als mensen een bepaalde dienst zijn verhinderd of iets dergelijks.
We willen u vragen om tijdig op te geven. Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt en wordt u op vrijdag of zaterdag geïnformeerd of u in een van beide diensten aanwezig kunt zijn. In de kerk wordt u een plaats gewezen.
We willen iedereen vragen om, wanneer u onverwacht niet kunt, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Amanda de Bruin: (reservering@nhkherwijnen.nl, bellen (582153) of appen (06- 55323121).
Normaal gesproken zijn in de ochtenddiensten maximaal zo’n 70 mensen aanwezig. Er is dan géén gemeentezang. Twee gemeenteleden zingen de opgegeven Psalmen en liederen. In principe wordt steeds één Psalm/lied voorgedragen. In de avonddiensten zijn maximaal 30 mensen aanwezig. Er is dan wél gemeentezang.

Een aantal algemene afspraken blijft gelden.
♦ Wie ziek is, hoest, niest, koorts heeft etc. blijft thuis; dat geldt ook als leden van hetzelfde huishouden deze verschijnselen hebben.
♦ Bij binnenkomst in de kerk wordt iedereen gevraagd naar zijn/ haar gezondheid. Iedereen reinigt de handen met desinfecterende handgel.
♦ Neem zoveel mogelijk een eigen Bijbel en liedbundels mee.
♦ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer, kosters etc. op.
♦ Hou steeds 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk.
♦ Neem ook buiten de regels in acht.
♦ We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
♦ Alle diensten worden via internet uitgezonden, ook in beeld.
♦ Kinderen die naar de zondagsschool gaan: van harte welkom! Graag tijdig doorgeven aan de zondagsschool. Ouders die zelf de dienst willen bijwonen, geven zich apart op voor de kerkdienst.
♦ in de tuinkamer is crèche voor de allerkleinsten.

Hartelijk dank voor uw en jouw begrip en flexibiliteit.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 6-sept
                                1e collecte    €       73,55    Diaconie
                                2e collecte    €        77,30    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €        73,70     Pastoraat en prediking
                               Avondm.coll. €      160,25     Mensenkinderen

Zondag 13-sept      1e collecte     €      140,00    Plaatselijk jeugdwerk
                                2e collecte    €      127,90    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      133,80     Pastoraat en prediking

Giften
Via ouderling-kerkrentmeester H. de Bruin €50,- voor de kerk.

 

Verantwoording
Sinds het vorige kerkblad is voor de collecten (werk kerkrentmeesters) binnengekomen:
voor het werk van de kerkrentmeesters

  • Via de bank €10,-
  • Via SKG-collecte €23,-

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Collectebonnen
Vanaf 1 oktober gaat ouderling-kerkrentmeester Gijs de Joode (Parallelweg 32) de uitgifte van collectebonnen verzorgen. Aan de procedure verandert niets.

 

Bijdrage kerkblad
In dit kerkblad vragen we graag weer uw aandacht voor een financiële bijdrage voor het kerkblad. Het maken ervan kost geld en in deze coronatijd nog iets meer dan anders, omdat het blad gevouwen en geniet wordt bij de drukker. Dat hebben we er op zich graag voor over, om u als gemeente te kunnen blijven informeren en bemoedigen.
Op het bijgesloten papier (rode kleur) kunt u lezen hoe u een financiële bijdrage kunt leveren.
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

 

Digitaal collecteren stopt per 1 oktober
De Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters hebben besloten per 1 oktober te stoppen met het digitaal collecteren. Vanaf die datum zijn er vaste kosten verbonden om de service van digitaal collecteren te gebruiken. Het gebruik van digitaal collecteren in de laatste weken blijkt niet op te wegen tegen de kosten. Uiteraard kunt u uw collectegiften blijven doen via:
♦ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42  RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;
(Henk de Bruin, Ton Hobo, Gijs de Joode of Gijs Pippel).

 

Kringloopkas Herwijnen
De ‘kringloopkas’ (Achterweg 57, bij de familie Van Arendonk, ruimte waar voorheen bloemenshop/ kadoshop was gevestigd) draait inmiddels bijna vier weken. En we mogen zonder meer stellen: de start is uitstekend! Heel veel positieve reacties, zowel woensdagmiddag als zaterdagochtend enthousiaste bezoekers. We merken dat ook mensen van buiten de weg beginnen te vinden.
Fijn ook dat zoveel vrijwilligers actief zijn, voor en achter de schermen.
Want er komt best veel bij kijken; denk alleen maar aan het sorteren, testen, schoonmaken, prijzen en aanvullen van de winkelvoorraad.
Nog even de openingstijden: woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Uiteraard gelden de coronavoorschriften. Dus handen desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 meter afstand, een winkelmandje gebruiken en een beperkt aantal mensen binnen. We vragen iedereen zich daaraan te houden. Bij de kassa hangen spatschermen.

Extra vrijwilligers Kringloopkas
De afgelopen weken is gebleken dat sinds de opening van de kringloopkas meer goederen worden gebracht dan we hadden ingeschat. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar het betekent wel meer vrijwilligerswerk. Om het succes te kunnen waarborgen zijn we op zoek naar extra vrijwilligers die ons willen helpen met:

  • Het in ontvangst nemen van goederen aan de ‘achterkant’ op zaterdag van 9.00 tot 12.00 één keer in de 4 tot 6 weken, afhankelijk van hoeveel vrijwilligers zich melden.
  • Het versterken van de ‘uitzoekploeg’ van de binnen gekomen spullen op een doordeweekse ochtend/middag, frequentie en dag in onderling overleg met Koos de Fokkert.
  • Het (thuis) schuren en verven van meubels in een hippe kleur zodat ze meer op kunnen brengen.

Aanmelden kan door even te bellen met Rob van Santen (581318) of Henk de Bruin (582153) of een mail te sturen naar kringloopkas@nhkherwijnen.nl.

 

Oud papier container stopt
Met pijn in het hart moeten we melden dat na vele jaren het inzamelen van oud papier voor de kerk zal gaan stoppen. Zoals eerder gemeld zijn de kosten hoger dan de baten; er moet geld bij en de vooruitzichten zijn dat dit op korte termijn niet gaat veranderen.
Als de huidige container binnenkort afgevoerd wordt zal hij niet teruggeplaatst worden. Er kan dus geen papier meer worden aangeleverd. We willen de sponsors bedanken die het mogelijk maakten dat we de afgelopen 9 maanden toch nog een container tot onze beschikking hadden. Ook willen we de fam. Van Arendonk bedanken dat de container de laatste jaren op de parkeerplaats mocht staan,
De ijzercontainer blijft wèl, dus oud ijzer kan nog steeds aangeleverd worden.

 

Update onderhoud gebouwen
De afgelopen weken zijn in de kerk en het kerkelijk centrum alle noodverlichtingslampen vervangen om weer aan alle wettelijke eisen te voldoen. De noodverlichting is uitgevoerd met ledverlichting, wat op termijn stroomkosten bespaart.
Monumenttimmerman Hans de Wit, is begonnen met de onderhoudswerkzaamheden waarbij de poortdeur aan de Peperstraat vervangen is. Ook zijn er diverse werkzaamheden aan het stookhok gedaan (o.a. het gedeeltelijk vervangen van de windveer zuidzijde) en de deur van schuurtje is van nieuwe planken voorzien. De komende weken zal ook de garage onderhanden worden genomen, waar een nieuwe toegangsdeur geplaatst zal worden, en ook de grote deuren aan de Peperstraat zullen van nieuwe planken worden voorzien.
Het schilderwerk zal door een gemeentelid worden uitgevoerd om de kosten te drukken, alvast dank daarvoor.    

Activiteiten

Follow Me (Next)
De catecheseclubs Follow Me (12+) en Follow Me Next (16+) zijn deze week van start gegaan. We bespreken op de eerste avond definitief de meeste geschikte tijdstippen om bijeen te komen. Een eerste inventarisatie levert deze data in de komende tijd op:
Follow Me: DV maandag 28 september, maandag 5 en maandag 12 oktober om 19:00.

  •             Follow Me Next: DV zondag 4 en zondag 18 oktober om 20:00.

Vrijwel iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging gehad, mocht ik je gemist hebben en wil je toch graag deelnemen? Van harte welkom in de Tuinkamer, Waaldijk 139.

Bijbelgesprekskring/Kring Groeien in Geloof
Wil je meer weten over de Bijbel? Of wil je het geloof actiever onderhouden en daar ook in groeien? Van harte welkom dan opnieuw of voor het eerst op de Bijbelgesprekskring of de Kring Groeien in Geloof.

Het doel van deze kringen is elkaar te ontmoeten rond de Bijbel, om samen na te denken over geloof- en levensvragen. Er is veel ruimte voor persoonlijke vragen en onderwerpen.
De eerste bijeenkomst van de Bijbelgesprekskring is op DV maandag 28 september 2020 om 20:00. We maken kennis met elkaar en gaan daarna verder met hoofdstuk 2 van het boekje “Gaan op Gods Weg” (Tanno Verboom).

De eerste bijeenkomst van de Kring Groeien in Geloof is op DV maandag 5 oktober 2020 om 20:00.
Op deze avond maken we verder kennis met elkaar, waarna we een thema voor de rest van het jaar kiezen.

Deze kringen komen in het winterseizoen ongeveer éénmaal per maand samen in de grote zaal van het kerkelijk centrum. Dit jaar verzorgt ds. Wilhelm Roseboom de kringen. Op de eerste avond stemmen we de data voor de volgende bijeenkomsten af.

 

Themadienst 11 oktober 16:30u
Wist je dat... wij een verantwoordelijkheid van God hebben gekregen voor de aarde?
Wist je dat... in onze kerk veel gedaan wordt met die verantwoordelijkheid?
Wist je dat... we daar 11 oktober in de themadienst, meer over gaan
horen en leren?!

Hoe gaan wij als gemeente, maar ook persoonlijk, met deze verantwoordelijkheid om?
Kom ook of luister en kijk online mee naar de themadienst op zondag 11 oktober 2020 om 16.30uur!
Themadienst-commissie 

 

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021 
Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. 
Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. 

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. 
U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst €8,- van de prijs van €12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB; in ons geval het werk van Martin en Marleen 't Hart in Rwanda.

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de zendingscommissie tot uiterlijk 31 oktober 2020 bij Paul van Leeuwen via p.j.van-leeuwen@hotmail.nl of 06 3052 2955

 

Grote verloting
Afgelopen zaterdag had de trekking plaats van de grote verloting. De prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:
♦ 1 minuut gratis winkelen bij Spar Van de Heuvel: nummer 3958
♦ €200,=: nummer 1848                      ♦ €50=: nummer 3140
♦ €100,=: nummer 2837                      ♦ €50,=: nummer 1577
♦ € 75,=: nummer 4137                       ♦ €25,=: nummer 3072

 

Nieuwe actie: online Rad van Avontuur
De verkoopdag in dorpshuis De Poort in het najaar kan vanwege corona niet doorgaan. Veel mensen vinden dat jammer. Niet alleen vanwege de gezelligheid, ook omdat ze nu het rad van avontuur moeten missen. Om al die mensen niet teleur te stellen, houden we dit jaar: het online Rad van Avontuur.
Hoe werkt dat:
We verkopen één serie van 120 loten. Dat zijn dus net zoveel loten als er nummers zijn op het rad. Een lot kost 50 euro. Met dat lot speelt u in elk geval maar liefst 50 rondes mee, met in elke ronde kans op minstens drie prijzen. Het prijzenpakket is vergelijkbaar met andere jaren: vleesprijzen, levensmiddelenpakketten, taarten, verschillende waardebonnen en allerlei andere leuke prijzen.

Het Online Rad van Avontuur draait op vrijdagavond 30 oktober, vanaf 19.30 uur. Dat is online live te volgen, via het YouTube-kanaal van de kerk. Onze raddraaier is net als anders, Gijs de Joode.
Over het ophalen of het bezorgen van de prijzen hoort u later meer.
Hoe komt u aan een lot?
U kunt een lot à 50 euro bestellen bij Dyke de Joode, via de mail, via WhatsApp, of door te bellen. De bestelde loten worden na betaling bij u thuis bezorgd. Uiteraard mag u meerdere loten kopen, of kunt u met meerdere personen één lot kopen.
Email: dykedejoode@gmail.com
Bellen, WhatsApp en sms: 06 – 3375 2315
Informatie over betaling krijgt u na aanmelding voor een lot.
Dus:
Vrijdag 30 oktober Online Rad van Avontuur, te volgen via YouTube; Aanvang 19.30 uur.
Een lot kost 50 euro.
Er zijn minstens 50 rondes en minstens drie prijzen per ronde.

We hopen dat de grote verloting en de nieuwe actie samen ongeveer net zoveel opbrengen als de jaarlijkse verkoopdag. We hopen opnieuw op een ieders medewerking.

 

Dijkpraat

Dijkpraat
Op kerktest.nl kun je een alleraardigste test doen om te bepalen welke stem je inneemt in het koor van Gods wereldwijde kerk. Hoewel ik verschillende vragen niet eenvoudig vind voor niet-theologen, wil ik u dit moment van reflectie en plezier op deze site niet onthouden.
Bij mij kwam de volgende uitslag tevoorschijn. Ik werd er wel blij van: goed Gereformeerd met een duidelijk oog voor de Catholica (=wereldkerk) :
Ds. Wilhelm Roseboom


Om verdere misverstanden te voorkomen: Gereformeerd betekent ongeveer hetzelfde als Hervormd in theologenland.

Ga naar de volgende kerkbladpagina: van de redactie